onsdag 20 mars 2013

Fossilt- bränsle/material som blir/är koldioxidneutralt finns det?
Märklig frågeställning men svaret är JA, det finns. Var finns detta bränsle?
Enkelt, hos oss, runt om oss. Det handlar bara hur vi ser på sakernas tillstånd och värderar/klassificerar det efter vad som passar våra syften.
Är det någon skillnad om jag förbränner olja (1) med ett energiinnehåll på 1J eller om jag förbränner en produkt som till stora delar är en petroleumprodukt (2) med ett energiinnehåll på 1J, sett ur ett koldioxidperspektiv?

Ja, i Sverige är det skillnad det första är inte bra och bidrar till den globala uppvärmningen men den andra är faktiskt koldioxidneutral. Låter det rimligt? Min personliga uppfattning är att det sett ur ett koldioxidperspektiv är samma sak.

Jag har faktiskt ett mer långtgående förslag för att vi ska få allt koldioxidneutralt, nämligen att vi bedömer olja och kol som en ren naturprodukt. Vilket de faktiskt också är, den som känner sin termodynamik väl vet att vi inte kan skapa någon energi utan vi ”bara” omvandlar den. Den energi oljan och kolet innehåller, har en gång i tiden varit en del av ”vår” värld.

Vad gör att våra sopor då är koldioxidneutrala men inte oljan? Helt enkelt vår egen definition eller klassificering av vad som är koldioxidneutralt.

Sedan kan man vara lite mer provokativ och undra varför just den temperatur som nu råder är den ”rätta” och vem har bestämt det?

söndag 10 mars 2013

Prisdialogen


Det får mig att fundera om vi är så insnöade av den svenska modellen att vi inte ser då vi blir lurade helt öppet? För en dialog med leverantören och du får insikt i varför oligopolet ska ha det pris de anser sig ha rätt till. Det är endast kunden som ska få insikt, därför att leverantör tycket det var jobbigt med kunder som inte var nöjd med en prisökning av levererad energi.
Då leverantören upptäckte att priset är en av de viktigaste faktorerna förstod man att ”man bör kanske få dem att förstå vår situation”. Leverantören får inte ge en enskild kund förmåner (rabatt) som inte alla andra har. Nu liknar det mer planekonomi men när planekonomin fanns i Sverige var också oligopolen utbredda.

Efter att titta på prisdialogen undrar jag om vi är så in i vassen övertygade om att den svenska diskussionsklubben är det bästa att vi inte reagerar på konstigheter som sägs och motsägelsefulla påstående, fjärrvärmen är miljöriktig.

Det märkliga är att trenden som finns just nu är att större delen läggs över på fasta avgifter eller effektavgifter som dels gör att energieffektiviseringar blir ointressanta för kunden med också att jag som kund inte riktigt vet vad mina kostnader blir förens året är över. Ändå bättre som ett oligopol gjort , koppla kostnaden mot utertemperaturen som dessutom avläses på ett helt annat ställe.

tisdag 5 mars 2013

Temperaturen kommer att öka med 4 grader Celsius.

Då verkar byggkravsutredningens förslag på att kommunerna ska hålla sig till BBR:en och inte högre krav än så minst sagt märkligt. Den globala uppvärmningen är som "Kejsarens nya kläder" för byggkravsutredningen och de som städjer detta, t ex. Oligopolet (två rör i marken).

Först vill man att vi ska hålla kvar vid en högre energianvändning sedan ska vi köpa ett energislag som ALDRIG kan bli koldioxidneutral. De två rören i marken kommer ALLTID att leverera energi som släpper ut koldioxid.

Men jag tror inte att oligopolet förstått att blir det varmare behöver vi inte samma energimängd för att värma våra fastigheter. Den ekvationen är lite för avlägsen och svårbegriplig. Hur de än gör kommer de att stå som förloraren.


Skattenämnden har beslutat att:


de som är ägare av ett vindkraftverk ska "netta" per timme. Vilket innebär att utbyggnaden av vindkraftverk kommer att minska eftersom den som "nettar" inte får sälja överskott producerat, om så sker förloras man skattereduktionen (energiskatten) och vindkraftsägaren får betala energiskatt på hela mängden producerad el.

Oligopolet kommer naturligtvis att vara överförtjusta över skattenämndens utslag. Nu ökar möjligheten för dem att sälja mer av produkten som har större utsläpp av koldioxid.

Men med tanke på sista dagarnas oro över en ökning av den globala temperaturen av 4 gC, ter sig skattenämndens beslut illavarslande. Nu kan Regeringen gå in och styra upp detta om man vill och ta skatteverket i örat eller så sätter man sig i baksätet och tittar på. Men har Regeringen intentionen att göra någonting åt utvecklingen bör vindkraftsutbyggnaden öka sin takt.
söndag 3 mars 2013

1. Det finns vissa aktörer som hävdar att Boverkets byggregler bara gynnar icke förnyelsebara energislag. BBR:en bör vara mer inriktat på att minska behovet enligt samma kritiker.

2. Sedan finns det andra kritiker som inte tycker att kommunerna ska få ställa "tuffare" krav än BBR:en. Det märkliga att i båda dessa läger finns en "kartell" eller oligopol som inte gillar den nuvarande BBR:en eller att  t ex. kommunerna ställer högre krav.

Men om man i första ande taget tycker att Boverket ska fokusera på behovet och i andra andetaget tycker att "tuffare" tag än BBR:en inte är bra, hur kan det komma sig och vem tycker någonting så motsägelsefullt?

Vi börjar att reda ut hur det kan komma sig att oligopolet, vill ha fokus på behovet. Grunden är att oligopolet anser att, som reglera är utformade är det den köpta energi som räknas och inte husets/fastighetens behov, inte är "rättvist". De vill att sätter ägaren upp solfångare ska dess energi räknas på samma sätt som deras egen produkt, dvs köper ägaren 1 kWh fjärrvärme eller om ägaren väljer solfångare och genererar 1 kWh ska de räknas in på samma sätt. För de menar att sätter oligopolet upp solfångare och levererar den energin i "två rör" i marken ska följaktligen båda räknas på samma sätt.

Jag kan i princip hålla med, men problemet är att "två rör" i marken har en blandad mix och vad som egentligen är intressant är miljöpåverkan. Då är det inte bara koldioxid utsläppen som är intressant utan även andra utsläpp, partiklar och kemikalier som används för att göra vissa "renings" processer för att rökgaserna ska vara rena. Nu är det så att allt består av grundämnen så på något sätt kommer de ut, antingen via rökgas eller via en koncentration och dagvattnet.

Nu kommer vi till punkt 2. Varför vill inte oligopolet ha "tuffare" krav än BBR:en. Det är mycket enklare att förklara och har en koppling till tidigare förklaring. Om behovet blir så lågt som 50 kWh/m2 kan inte oligopolet konkurrera med andra energikällor. Eftersom det är den köpta energin som räknas. Sätter ägaren upp en solfångare är den energi 0 kWh/m2 även om användningen är 20 kWh/m2. Javisst, cirkulationspumpen tar lite men det är försumbart.

Egentligen bör fokus ligga på koldioxidutsläpp och andra ämnen, partiklar. Om vi leker med tanken på att vi skulle klara oss enbart med solfångare (är väl inte möjligt på dessa bredgarder) skulle vi i princip kunna bo i ett tält. Om energianvändningen är 50 kWh/m2 eller 500 kWh/m2 har ingen betydelse så länge vi inte påverkar miljön negativt. Möjligen är problemet att investeringskostnaden skulle bli höga och en miljöpåverkan genom att producera alla dessa solfångare, men det är ett annat problem som även finns i dagsläget.