onsdag 25 december 2019

BBR eller Nära NollEnergibyggnad, NNE

Många turer har det varit de senaste åren. Men den 25 oktober 2019 var "sista" remissrundan, jag tror det då jag ser det. Boverket har väl dragit på sig ett antal problem som egentligen inte ligger på myndigheten.

1. Teknikneutralt, ingår inte i Boverkets uppdrag. Men har blivit på det sättet då de krånglat in sig i energiberäkningarna med olika faktorer för olika energislag. Varför gjorde det inte enkelt för sig och bara tittade på byggnadens energibehov.

2. Viktningsfaktorer, som är ett påhitt med baklänges beräkningar.

Hade Boverket enbart tittat på energibehovet och bortsett från hur detta behov skapas hade vi varit i mål med NNE. Det är staten som beskattar produktionen av olika energislag och om vi nu ska försöka bli fossilfria bör den som bidrar till denna ökning av koldioxid beskattas. I detta ingår sopor som till stor del består av "plaster" som har i stor utsträckning sitt ursprung från oljeindustrin.

Boverket bör titta på byggandet och då framförallt klimatskalet. De bör lämna installationstekniken till andra. Detta blir ändå tydligare då man undersöker beräkningsunderlagen till den sista remissen. Där finns ett antal fel, en del så stora att man kan med gott fog säga att "gör om och gör rätt".