onsdag 22 oktober 2014


Regeringens energieffektiviserings bidrag


Här om dagen gick man ut och meddelade att Regeringen skulle skjuta till 200 miljoner första året och därefter 500 miljoner årligen under mandat perioden, alltså 1,7 miljarder. Detta skulle användas för att energieffektivisera miljonprogrammet.
Miljonprogramet består av 1 006 000 lägenheter (lgh) enligt SCB. Finns andra som gjort en annan uppskattning, men vi tar denna siffra för att titta på förslaget.

1,7 miljarder utslaget på dessa lägenheter ger en investering/lgh på 1 700 kr/lgh. Innbär väl att man kan byta ljuskällor i trapphus och korridor, allmänna utrymmen, mer än så får man inte.
Verkligheten är den, att troligen hamnar kostnaden på 50 000 kr/lgh om man ska nå något acceptabel nivå på energibesparingen. Om man fördelar 1,7 miljarder och 50 000 kr/lgh, hur många lägenheter blir energieffektiviserade då? 34 000 stycken eller 3,4 %. Med den takten tar det drygt 29 mandatperioder eller 118 år. Man inser då att detta inte räcker långt.

Anta att ägarna skjuter till lika mycket, då halveras perioden, det tar ”bara” 60 år.
Nu antar vi att detta ska göras till 2030, eller om 15 år, vad krävs då av ägarna om regeringen fortsätter att skjuta till 425 miljoner varje år. Då får ägarna varje år skjuta till 3 miljarder kronor. Man kan undra varifrån de tar pengarna eller ska allt tas ut på hyran?

1,7 miljarder låter som det är mycket pengar men i dessa fall är det inte så mycket, dessutom kan man inte göra stora förändringar i klimatskalet för 50 000 kr/lgh, vilket är lågt räknat. Besparingen kan hamna på ca 25 % av energianvändningen.