måndag 16 september 2013


Gemensamma byggregler skapar fler och bättre hus


Debattartikel
DN-debatt 12 september 2013
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Det är roligt och bra att våra politiker angagerar sig, men ibland kan deras kunskaper (eller brist på kunskaper) skapa förundran och anekdoter.
Vi minns historien om Internet och Hallandsåsen och nu kan vi sätt ett till i raden av anekdoter.
Eftersom vår kära Bostadsminister jämför bilbyggandet med bostadsbyggandet:

Konsekvensen blir att det är svårt att utveckla ett hus som kan uppföras på många olika platser i Sverige. Antingen får fabriken ställas om för de olika kraven eller så får huset byggas på plats. Oavsett så blir resultatet detsamma - längre byggtid och högre kostnader. Små och medelstora företag har också svårt att konkurrera, eftersom de inte har samma resurser som byggjättarna att rita varje hus från grunden och ställa om sina fabriker utifrån lokala önskemål.
Ska en mindre bilmärke få andra krav på sig? Miljökrav på både bil och fabrik? Andra krav vid krocktest kanske?

Hur har det blivit så? Svaret är enkelt. Bilindustrin har tillåtits industrialisera, standardisera och optimera produktionssystemen. Regelverken sätts ofta på EU- eller världsnivå. I byggindustrin har däremot floran av kommunala särkrav motverkat utvecklingen. Man kan fundera på vad som hade hänt om byggreglernas utveckling tillåtits i bilindustrin. Tänk om olika kommuner krävde olika avgasreningsutrustning, särskilda säkerhetsutrustningar eller särskilda motorer. Det skulle vara en orimlig idé, eftersom bilarna skulle bli så dyra.
Finns inget som hindrar byggindustrin, ett exempel är Älvsbyhus. Men att jämföra enstycks produktion mot en produktion som sker i en lina visar väldiga okunskaper. Hade bilindustrin fortsatt att bygga varje bil unik i mått, design och all tänkbar utrustning skulle kostnaderna för en bil bli väldig höga.
Här hjälper det inte att standardisera energianvändningen/m2, prova att standardisera CO2 utsläpen från bilar. Sätt ett krav på att bilen inte får släppa ut mer än 100 g/km, inte mer eller mindre. Detta är att likställa kravet på t ex. 90 kWh/m2, inte lägre eller högre. Hållbart?

Självklart kan kommunerna sätta upp vilka energiregler som helst för sina egna lokaler, men ska alltså inte kunna använda sin myndighetsroll för att ställa krav på andra att bygga på annat sätt än vad som följer av de nationella reglerna. Kommunerna kan också uppmuntra projekt som använder ny teknik och som pressar gränserna för hur klimatsmart vi kan bygga. Men kommunerna ska inte kunna sätta egna, specifika tekniska regler som de kräver att byggbolagen håller sig till. Det blir spretigt och dyrt och drabbar i slutändan de boende genom högre priser på bostäder.
Hur applicerar han detta på bilindustrin? Kanske likvärdigt med miljöbilar? En premie till den som bygger 20 % bättre än BBR? Skattebefrielse kanske? Gratis parkeringsplatser till dem som äger och bor i dessa hus? Trafikskatten på bilen beräknas från regeringen påhittat system som bygger på bilens vikt inte dess utsläpp, kanske går detta också att applicera på fastigheterna?