måndag 31 mars 2014


Kol användningen ökat pga. Värmeverken.”Där har det skett en ökning med 40 procent jämfört med 2012”

”.. vissa värmeverk behöver byta ut sina pannor, säger Åsa Romson.”

” Koldioxidskatten för värmeverk togs bort 2013” Blir man förvånad?

” Miljöminister Lena Ek kan inte minnas att någon koldioxidskatt har tagits bort.”

torsdag 27 mars 2014


Fjärrvärmen är inflationsdrivande.


Svensk fjärrvärme är jätte lyckliga över att priset på fjärrvärmen i snitt bara ökade med 1,7 % vilket låter lite. Men jämförs detta mot inflationstakten är det väldigt mycket. Egentligen borde priset på fjärrvärme gå ned inte ökat. Men jag förstår att oligopolet är nöjda. Vem skulle inte vara det med 1,7 % i ökning under deflation? Källa SCB.


onsdag 26 mars 2014


Fjärrvärmen är dyr


Hushållens kostnader för fjärrvärme varierar kraftigt mellan landets kommuner. I Mörbylånga är månadskostnaderna mer än dubbelt så höga som i Luleå. Det skriver Hem & Hyra.

Tidningen hänvisar till en ny rapport, som visar att priserna på fjärrvärme ökat mer än konsumentprisindex i 19 år i rad.

måndag 24 mars 2014


Vad händer med fjärrvärmen vid energieffektivisering av miljonprogrammet?


 Finns beräkning på att det går att spara 3 TWh, vilket är lågt räknat. Men om vi antar att det är korrekt och merparten idag utgörs av fjärrvärme vad skulle det betyda för dessa bolag som levererar värme i de två rören?
Snitt priset inkl. moms är 830,7 kr/MWh, vilket ger i besparing ca 2,5 miljard kronor. I värsta fall blir momsbortfallet 500 miljoner kronor. De får väl då statsmakten kompensera genom att införa energiskatt på fjärrvärmen. Utgör bara några enstaka kronor/MWh. En höjning på 1,5 % klarar man detta lilla energiskatteuttag och det blir lite över för en ”guld kant” i tillvaron för någon behövande. 1,5 % är lite jämfört mot vad som tas ut från elen, men lite kan de ta för att få lite rättvisa.

Om vi antar att totala leveransen från fjärrvärme bolagen är 50 TWh utgör besparing 6 % av årsproduktionen.

söndag 9 mars 2014


Fjärrvärme behöver inte skattebefrias.


FJÄRRVÄRME Vi har ett orättvist och ologiskt beskattningssystem för fjärrvärme i Sverige i dag. Finansminister Anders Borg: Varför ska fjärrvärme vara skattebefriad? Varför ska jag eller de som producerar/genererar min egen el beskattas?
Jag har tre frågor till finansminister Anders Borg:

1. Varför ska det vara dyrare för ett fastighetsbolag eller kommun att producera sin egen energi än för ett energibolag?

2. Varför ska produktion av fjärrvärme skattesubventioneras när förnybar produktion, som vindkraft och solpaneler begränsas?

3. Är det förenligt med konkurrenslagstiftningen att stora energibolag kan få den sortens skattesubvention?

Storskalig vindkraft behöver inteskattebefrias

Problemet för Ulrika Jardfelt tycks vara att hon inte förstår skillnaden mellan det jag själv använder och det jag producerar och säljer. De fastighetsbolag eller kommuner som har vindkraft kan bara använda den i sina egna fastigheter om de ska befrias från skatt. Säljs den måste skatt betalas på hela produktionen.

Jag känner till fjärrvärmebolag som installerat turbiner och genererat el och den är skattebefriad så länge den används i den egna anläggningen. Vilket då motsvarar vindkraften, dessutom när installationen gjordes på turbinen fick de dessutom bidrag för detta.

Skulle fastighetsbolaget eller kommunen producera och sälja så beskattas den precis som all annan el. Finns inget undantag. Men sitter det en elpanna i ett fjärrvärmenät försvinner energiskatten helt, detta är mer märkligt.