söndag 22 juni 2014


Skärpta energihushållningskrav

– redovisning av regeringens uppdrag att se över och
skärpa energireglerna i Boverkets byggregler

Till att börja med känns Tabell 1.1 väldigt tillrätta lagt, prisbilden känns som något som togs fram för 4 år sedan. Det har faktiskt hänt rätt mycket på marknaden, speciellt elpriset.
Vad som får mig tveksam till rapporten och dess trovärdighet är det jag kan läsa på sidan 27
Installationen av en bergvärmepump med bättre verkningsgrad (40 kW istället för 26 kW)


På sidan 31 skrivets det om verkningsgrad på 40 kW, 55 kW och 80 kW. När blev en effekt = verkningsgrad?
Under slutsatser sidan 48 kan man läsa:

”Men en stor del av de nya byggnaderna uppvisar en energianvändning som överskrider kravnivån i BBR. Det kommer att leda till stora förbättringar om myndigheter i fortsättningen ser till att reglerna efterlevs.”

 Hur ska myndigheten göra detta? Vilka myndigheter avses? Kontrollen av energideklarationen har återgått till Boverket. Ska kommunerna kontrollera detta? Om så är fallet hur?

I tabell 3.3 finns ett antal exempel från Lågan och där det framgår vilka som klarar kravet gentemot BBR. Men inget hur själva värdena är inplockade, bortsett från att man utgått från att Energideklarationen är korrekt. Vilka de normalt inte är, tyvärr.

Förnybar, lokal och gratis - är det något fel på solenergi?


Almedalen: Det som kan kännas lite märkligt är att Regeringen gett Boverket uppdraget att titta över detta. Varför ifråga sätta solenergins nytta i omställningen?
Om Regeringen verkligen menar allvar skulle de ge Energimarknasinspektionen uppdrag att se hur fjärrvärmen kan nyttja förnyelsebar energi i större utsträckning. Inte enbart elda olika typer av bränslen rakt upp och ned.

onsdag 11 juni 2014


Lika villkor för elskatter i Norden


Hoppas bara att de menar allvar med detta. Att alla energislag beskattas lika. Nu är det nog försent för dessa två damer att få sin vilja igenom. Även ”djävulen blir religiös när hen blir gammal”.
Det är bara att hoppas på att de som tar över stafettpinnen ser över detta med energiskatt på alla energislagen.

Vad som kommer här näst är en differentiering av nätavgifterna, d.v.s. en högre nätavgift under vinterperioden och en lägre under sommaren. Varför då kan man undra? Helt enkelt ett effektivt sätt att döda solcellsmarknaden. Men motiveringen är att ”Vi måste ge incitament att spara el under den tid elen är en brist vara”, under sommarperioden är elen ingen bristvara därför är det motiverat att ha en lägre nätavgift under denna period.

Kom ihåg var Ni läste detta först.