söndag 30 juni 2013

Värmepumpar i fjärrvärmenätet

Hur stor andel av fjärrvärmen kommer från värmepumpar. Totalt i Sverige ligger det på ca 10 %. Inom vissa fjärrvärmenät är betydligt mer än så. I extremfallet ligger det strax över 65 %. 2011 uppgav 24 nät att de hade värmepumpar som en del av sin mix. Under 2011 och 2012 har det dessutom hänt lite mer och beslut om framtida investeringar har också gått igenom. Detta är en del i en uppbyggnad av värmepumpsanläggningar i fjärrvärmenätet.
I sju nät är fjärrvärmen producerad till väsentlig del av värmepumpar. Vars el är troligen upptagen som koldioxidneutral och därmed är fjärrvärmen på denna del koldioxidneutral.

Med tanke på oligopolets inställning till värmepumparnas klassning i BBR är deras utbyggnad av värmepumpar i nätet lite märkligt. I flera fall handlar det om att ta hand om spillvärme med allt för låg temperatur, men med hjälp av värmepumpar blir temperaturen högre och kvalitet på fjärrvärmen högre.söndag 23 juni 2013

Slopa fjärrvärmemonopolet

Detta hänger samman med kommunernas ställningstagande, nu är inte alla kommuner som agerar på detta sätt. Men troligen där man ”äger” fjärrvärmebolaget och det är lite för tufft för de att få ekonomi i sina affärer. Ett exempel på detta är Växjö kommun.
Mitten på 1970-talet kunde det vara så att installerades inte direkverkande el fick man inte bygglov. Detta tycks vara ett liknande försök från dessa kommuner att hålla fast tiden. I långa loppet kan en affärsverksamhet inte bedrivas om den inte på egna ben kan klara konkurrensen, att skjuta in skattemedel håller inte i längden.
Det märkliga är att detta inte är en nyhet utan fortsätter och fortsätter, fast ingen vill ha monopol eller oligopol utan en fri och öppen marknad. Men just inom energiförsörjningen tycks detta vara långt borta 2013 i Sverige.

onsdag 12 juni 2013

Luckan i BBR

Existerar denna lucka som gör det möjligt att värma fastigheten huvudsakligen med el och ändå klassas som icke eluppvärmd?
Ett intressant exempel är en förskola i Åkersberga, Skogslundens förskola som enligt rapport använder mer verksamhetel/m2 än vad som används till värme och varmvatten. Nu sitter en värmepump där, samt solfångare, men även om det varit fjärrvärme i fastigheten hade verksamhetselen varit lika mycket som värme och varmvatten.
DETTA är väl en riktigt STOR lucka i BBR:en som för vissa känns jobbig. VARFÖR räknas inte verksamhetensel in i den specifika energianvändningen? Därför att verksamheten styr detta eller det är svårt att påverka deras beteende. Ett mycket märkligt synsätt.
Jag styr vilken bil jag köper, men ändå får jag pålagor och beskattas för min bils storlek. Detta får mig att fundera på att ändra mitt beteendemönster.
Finns de som hävdar att kraven på eluppvärmda hus måste till för att det ska bli teknikneutralt. Tänk tanken att en frånluftsvärmepump, FVP som drivs av el INTE jämställs med ett FTX-aggregat. Men om jag driver FVP med gasol, gengas eller varför inte fjärrvärme (alla dessa scenarier finns det teknik som klarar) hur ska dessa då klassas. Är det tekniken eller drivmedlet som avgörs hur den ska klassas?
Att klassa det efter drivmedel blir att tro eller inte tro, dessutom vad ska jag tro på? Religiös övertygelse i dessa sammanhang är olyckligt, man ska hålla sig till fakta och då är det bäst att fokusera på tekniken och inte drivmedlet. Dessutom påverkas drivmedlets pris av politik som inte alltid är förutsägbart.
På detta så kommer vi i Sverige att ha ett elöverskott inom de närmaste åren. Vilket gör att vissa kolkraftverk i Europa kan börja stänga igen.