lördag 10 augusti 2013

Nu är det dags igen.

Nu är semesterperioden över och nya intressanta uppslag är på väg in.


Vi ska under hösten titta på:

1. Vilka fraktioner innehåller soporna som förbränns?
2. Vilka kemikalier används och i vilken omfattning, vid rening?
3. Var hamnar ämnen som fälls ut vid reningsprocessen?
4. Vilka ämnen är det som fälls ut vid reningsprocessen?
5. Vad innehåller askan, lakvattnet och var hamnat lakvattnet?

Andra förslag?