måndag 10 november 2014


Vedeldning är mycket värre än dubbdäcken


Innan dubbförbudet på Hornsgatan var det nog en av världens farligaste platser, om man nu ska tro på vad som skrivs i tidningarna. Alla mätningar pekade på att dubbdäcken var den enda orsaken till detta. När dubbförbudet infördes ”upphörde” all mätning, för varför annars skulle det bli käpp tyst.
Sanningen är väl att det har blivit bättre men inte i den omfattning som gjordes gällande. Nu visar det sig att vår kära ”två rör” i marken bidrar till stor del till denna förfärliga miljö. Förvånad? Nja, inte direkt, för förbränning är och förblir ineffektiv och miljöfarlig, oavsett teknik. Varför? Helt enkelt för att det som förbränns består av grundämnen och någonstans hamnar de. Vid förbränning blir det den minsta (i princip) beståndsdelen och den ”flyger” iväg eller samlas upp och placeras kortvarigt någon annanstans.

Det är också känt att den tid då vi hade öppna spisar för att värma  oss och laga mat, var lungcancer mycket vanligt och man vet också att detta var en av de bidragande orsakerna till detta. Varför skulle detta försvinna idag?