torsdag 5 december 2013

Svensk vindkraft slår rekord

I år beräknas det att vindkraften kommer att producera 8,8 TWh, att jämföras mot fjärrvärmen 9 TWh (rekordet var 2010 med drygt 12 TWh). Förföljs alla planer så kommer vindkraften om tre år att vara det dubbla. Fjärrvärme producerad el kommer att minska, eftersom energieffektiviseringarna gör att produktionsenheterna går på lägre laster eller helt enkelt stängs ned.

måndag 2 december 2013

Lågenergihus

Det finns inte mycket statistik som visar hur stor eller lite skillnaden är mellan projekterade värden och uppmätta värde. Hos Lågan finns lite statistik, men den är inte heltäckande och framför allt saknas en del bakgrunds information till statistiken.

Här visas de projekterade värdena:
 
Detta är verkliga uppmätta värden:

Men om det är samma fastigheter framgår inte, men troligen är det inte det, vilket kan misstänkas då vissa län inte finns med i båda presentationerna. Statistiskt sett är det inte OK att presentera data på detta sätt.