söndag 1 februari 2015


The story that never ends: BYGGREGLER


Nu har Svensk Fjärrvärme låtit Åsa Wahlström, CIT Energy Management AB göra en partisk utredning. Egentligen är den densamma som tidigare, inget nytt under solen.

Jag skulle inte som professionell yrkesutövare låta mig köpas på det sättet. Till att börja med görs en miss i själva inledningen. De ställer sig inte frågan:

Varför ska vi bygga energieffektiva hus? Vad är syftet med detta?

Syftet kan inte vara att få teknikneutrala installationer, faller på sin orimlighet. Är det ett självändamål kanske? Nja, det känns inte heller rimligt.

Jag är envis som en åsna, men jag hävdar att det är för klimatets skull vi gör detta. Mindre påverkan för att inte höja den globala temperaturen. Jag är faktisk så dum att jag tror att de flesta håller med om detta. Ja, undantaget Svensk Fjärrvärme.

Anta att vi skulle kunna generera all el och värme via solpaneler och solfångare, skulle det då ha någon betydelse om energiprestandan är 50 kWh/m2 eller 500 kWh/m2? Naturligtvis inte, om det är mindre klimatpåverkan som är målet.

Någonting som får mig att dra lite på munnen då jag läser rapporten är avsnittet värmepump som återvinning. I synnerhet 7.1.F, jag förstår att det är en partisk inlaga och kunskapen om värmepumpar är något begränsad. Man jag förstår inte varför man gör skillnad på ett FTX-aggregat och återvinning av frånluften med hjälp av en värmepump. Framgår heller inte varför Åsa vill göra denna skillnad, vilka fysikaliska skillnader finns?

Återvinningen med en värmepump bygger på dess kyleffekt som påverkas av vilken returtemperatur som går tillbaka mot maskinen. Påverkas inte av temperaturen i frånluften. Blir heller ingen avfrostnings problematik. Utan kyleffekten är som störst då returtemperaturen är som lägst, d.v.s. vår och höst. Återvinningen (kyleffekten) blir som lägst under sommaren då den kanske bara producerar varmvatten.

Under sommaren är FTX-aggregatet helt verkningslöst. Dessutom är den som bäst i Kiruna och Haparanda. När man kommer ned till Stockholm och söderut (där medparten av Sveriges befolkning bor) är frånluftsvärmepumpen helt överlägsen, för den har samma kyleffekt oavsett utetemperatur.

Lite märklig men ändå roligt i alla bilderna är att solpaneler och solfångare ska räknas in i energiprestandan men inte den sol som lyser in genom fönstret. Men om jag sätter upp en solfilm på insidan av fönstret hur ska det räknas? Men om jag lägger den på utsidan av fänstret?

Jag tror att med Svensk Fjärrvärmes hjälp har Åsa snurrat in sig i ett nätverk med konstigheter och orealistiska gränsdragningar. Sol som lyser på en ”panel” räknas in men inte sol som lyser på väggen eller genom ett fönster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar