måndag 16 mars 2015


Byggregler


När artiklar som ”Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv och riskerar leda till ökad klimatpåverkan” publiceras i DN den 2015-02-23 blir man som väl initierad orolig inför Sveriges framtid. Det verkar som det är viktigare att förtala och smutskasta andra än att själva förbättra sin egen åsikt, tjänst eller produkt.

De som gör en ändå mer beklämd är att risken att det får igenom sitt mycket snäva och inskränkta bild är tyvärr hög, trots att kunskapen och insikten om problematiken är låg hos författarna. De har t ex. missat att ta upp ett antal punkter som är av informativt intresse och var det egentliga problemet ligger.

1. Först är det viktigt att förstå att en fastighet med värmepump klassas som eluppvärmd, alltså för en bostad i zon III (BBR22) är kravet för icke eluppvärmda (fjärrvärme) 80 kWh/m2 och den med värmepump 50 kWh/m2. Vilket inte framgår av artikeln.

2. Det mer märkliga i resonemanget är att den s.k. ”verksamhetselen” inte ingår i energiprestandan. Alltså det är helt legalt att installera dåliga och energikrävande belysning, kylskåp, spisar, etc. för detta räknas inte in, men bidrar till uppvärmningen under den tid de är i drift. Denna verksamhetsel kan vara allt från 20 kWh/m2 till 100 kWh/m2. DVS lika stor eller större än den övriga uppvärmningen, varmvattnet och fastighetselen.

3. Problemet är inte vad som står på energiberäkningen som lämnas in vid bygglovet. Utan problemet är att det inte följs upp av resp. stadsbyggnadskontor i resp. kommun. Inte heller görs några förelägganden på de fastigheter som inte uppfyller dagens lagkrav. Enligt Boverket är det 60 % av alla nybyggda fastigheter som ligger över gällande BBR. Då kan problemet inte vara att energikravet är för högt utan problemet är att det inte får någon konsekvens att inte uppfylla lagkravet.

4. Likställ alla energiskatter, samma skatt på samtliga energislag. Samma skatt på olja, el, fjärrvärme, pelletter, etc.

Hur ska vi då komma tillrätta med problemet?

1. Se till att verksamhetselen kommer med i energiprestandan precis som varmvattnet. Därigenom försvåra för installation av dålig utrustning, precis som dåligt byggda fastigheter.

2. Ge kommunerna möjlighet att ta ut en avgift för kontroller av energiuppföljningen och de som inte klarar kravet ska få ett föreläggande. Alternativt lyft bort detta från kommunerna och inrätta en statlig kontrollmyndighet, liknande med Miljö och hälsa.

3. Teknik neutralitet fås då alla energislagen har samma beskattning.

Vi i Sverige kan inte ha som mål att förbjuda, försvåra eller förhindra att nya tekniker kommer fram bara för att skydda äldre omoderna tekniker. Om vi som land ska lyckas ska det som är nytt innovativt som bergvärme, solfångare, solceller, etc. prioriteras. Det måste inte ”brinna” för att få värme. Brinner det betyder det att verkningsgraden på processen är låg, vill vi verkligen gynna ineffektiva processer för att förhindra nya som förbättrar vår miljö och vår levnads standard?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar